Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) informujemy, że:

1. Administratorem Danych Osobowych jest:

„Ceram-Zet” Zakład Ceramiki Budowlanej Eugeniusz Zbierski 72-015 Police, Dębostrów 49 b
e-mail: biuro@ceramzet.pl
Nr telefonu: 913178498

2. Celem przetwarzania danych jest zawieranie i realizacja umów w zakresie produktów i usług oferowanych przez ADO oraz kontakt telefoniczny i mailowy w celu przedstawienia informacji dotyczących tych umów.

3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonywania umowy. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa realizacja umowy.

4. Dane udostępnione przez Państwa będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim jedynie w zakresie realizacji umowy (firma kurierska).

5. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.

6. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

  • żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych
  • żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych
  • żądania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych
  • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych
  • przenoszenia Państwa danych osobowych
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego

8. Państwa dane osobowe są przetwarzane elektronicznie oraz ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa w pkt. 2.

9. Administrator dołoży wszelkich starań, aby środki fizycznej, technicznej oraz organizacyjnej ochrony danych osobowych skutecznie chroniły przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy a także możliwości zgłoszenia i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji

 

Eleganckie parapety na pokolenia Eleganckie parapety na pokolenia

Kontakt z nami:

+48 91 3178 498 +48 510 105 377 biuro@ceramzet.pl

CeramZet
Dębostrów 49B 72-015 Police

Strona używa cookies Dowiedz się więcej