Montaż i konserwacja

Instrukcja montażu płytek parapetowych Ceramzet

 1. Płytki należy magazynować pod dachem. Przy minusowej temperaturze zgromadzona woda w paczkach spowoduje uszkodzenie wyrobu.
 2. Przed zamontowaniem płytek, należy dokonać przeglądu całej zakupionej partii, sprawdzając jakość powierzchni, odcień, wymiar. Po wyklejeniu płytek, reklamacje odnoszące się do tych pozycji nie będą uwzględniane.
 3. Wykonanie prac związanych z układaniem płytek najlepiej jest powierzyć wyspecjalizowanej firmie.
 4. Przed zamontowaniem płytek zleca się odpowiednio przygotować podłoże. Musi być ono stabilne, wyrównane, oczyszczone. Układane płytki nie mogą bezpośrednio dotykać elementów konstrukcji metalowych, ościeżnic, murów, szkła – należy w tych miejscach zastosować szczelinę wypełnioną fugami elastycznymi – na przykład silikonem.
 5. Podczas układania parapetu, należy stosować listwę montażową umieszczoną pod najbardziej wystającą częścią kształtki (styk przy nosku). W ten sposób poziomować cały parapet.
 6. Podokienniki układać pod kątem aby woda opadowa mogła swobodnie spływać z powierzchni parapetu. Zaleca się aby kąt zawarty pomiędzy płaszczyzną muru a płytką wynosił min 10º.
 7. Szczeliny dylatacyjne w warstwie ułożonych płytek powinny być zgodne z istniejącymi dylatacjami.
 8. Przy układaniu płytek stosować zaprawy klejące do płytek ceramicznych. Zaprawa musi być elastyczna, mrozoodporna i stosowana zgodnie z zaleceniami producenta kleju.
 9. Nie wypełniać szczelin klejem. Należy w tych miejscach zastosować elastyczne oraz mrozoodporne fugi. Szerokość fugi min 2 mm.
 10. Po zafugowaniu, całą powierzchnię należy zmyć czystą wodą.
 11. Stosowanie się do opisanych zaleceń gwarantuje długoletnie użytkowanie płytek parapetowych.

 

Montaż i konserwacja
Eleganckie parapety na pokolenia Eleganckie parapety na pokolenia

Kontakt z nami:

+48 91 3178 498 +48 510 105 377 biuro@ceramzet.pl

CeramZet
Dębostrów 49B 72-015 Police

Strona używa cookies Dowiedz się więcej